Er verandert iets, maar de beweging van de boom is voor ons niet zichtbaar.

Met intervalopnames kun je langzame bewegingen versnellen zodat we ze kunnen zien. En als je die afwisselt met opnames in reële tijd krijg je zicht op het verschil in tempo tussen de bomen en het verkeer in de stad.

 

Maar het waargenomen tempo hangt ook weer af van de afstand tot het onderwerp: van dichtbij bekeken groeit een boom sneller.