intuitie

Intuïtie wordt wel omschreven als inzicht of direct weten zonder redeneren. Een inwendig signaal ‘dat iets zo is’.

Nobelprijswinnaar Kahneman overtuigde ons ervan dat er twee systemen (snel en langzaam) zijn waarlangs we tot economisch relevante besluiten komen. Hij meent dat uitsluitend onder gelijkblijvende omstandigheden de intuïtie van de expert enigszins betrouwbaar is. Expert ben je na tenminste tienduizend uur van geconcentreerde oefening. Intuïtie steunt op ervaring en is een manier van herkennen.

Deze theorie heeft flinke impact gehad. Bij mij popt alleen steeds de vraag op: wat is economisch relevant? Over welke termijnen hebben we het? En hoe relevant is economisch relevant? Intuïtie speelt immers ook een belangrijke rol bij uitvindingen, in de kunsten, poëzie en muziek, bij wetenschappelijk onderzoek. Waarvan op voorhand de economische relevantie allesbehalve duidelijk is. Zit Kahneman’s aantrekkelijke gedachtegang niet gevangen in een economisch kader?

Ik ben zelf niet zo goed in het doelbewuste van economisch relevant. Ik zou aan online marketing doen, maar daar komt dan dit stukje uit.

Neem jij besluiten intuïtief? Hoe relevant is economische relevantie in jouw leven?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.